داده ها

آخرین معامله 4,230 36.00 0.84
قیمت پایانی 4,189 77.00 1.80
اولین قیمت 4,348
قیمت دیروز 4,266
بازه روز 4,399 4,156
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 340
حجم معاملات 1.516 میلیون
ارزش معاملات 6.349 میلیارد
ارزش بازار 402.144 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.516 میلیون 924,193
حقوقی 0 591,605
تعداد خرید فروش
مجموع 145 70
حقیقی 145 69
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.478 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65