قیمت پایانی تغییر درصد
53,890 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 54,581 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,890 0.00 0.00
اولین قیمت 54,581
قیمت دیروز 53,890
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 54,581 49,383
بازه هفته 51,199 49,000
بازه سال - -
P/E 154179290
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.389 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,385 53,602 54,581 9,390 1
1 1,333 53,504 60,890 1,417 1
1 950 53,501 62,244 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65