داده ها

آخرین معامله 20,535 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,990 0.00 0.00
اولین قیمت 19,600
قیمت دیروز 19,990
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,989 18,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57191390
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.999 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 20,890 50 1
0 0 0 21,059 1,599 1
0 0 0 21,101 626 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65