قیمت پایانی تغییر درصد
38,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,064 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,301 0.00 0.00
اولین قیمت 38,368
قیمت دیروز 38,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,216 36,386
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109579161
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.83 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,306 38,090 38,648 459 1
1 8,926 38,064 38,990 1,831 1
1 58 37,600 39,000 3,015 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65