داده ها

آخرین معامله 22,900 1,124.00 5.16
قیمت پایانی 22,520 744.00 3.42
اولین قیمت 22,864
قیمت دیروز 21,776
بازه روز 23,436 22,864
قیمت مجاز 24,007 21,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 64429720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 23,960
ارزش معاملات 551.509 میلیون
ارزش بازار 2.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23,960 19,713
حقوقی 0 4,247
تعداد خرید فروش
مجموع 14 9
حقیقی 14 8
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 95.642 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 22,901 23,359 1,000 1
2 1,455 22,900 23,360 3,200 1
2 904 22,300 23,368 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65