قیمت پایانی تغییر درصد
8,971 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,411 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,971 0.00 0.00
اولین قیمت 9,411
قیمت دیروز 8,971
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,885 5,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6477062
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.383 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 332,678 9,411 0 0 0
1 1 9,400 0 0 0
1 3,000 9,150 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65