قیمت پایانی تغییر درصد
12,279 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,408 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,279 0.00 0.00
اولین قیمت 12,408
قیمت دیروز 12,279
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,892 11,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8865438
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,019 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65