قیمت پایانی تغییر درصد
5,800 17.00 0.29

داده ها

آخرین معامله 5,527 290.00 4.99
قیمت پایانی 5,800 17.00 0.29
اولین قیمت 5,527
قیمت دیروز 5,817
بازه روز 5,527 5,527
قیمت مجاز 6,107 5,527
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4187600
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 14,181
ارزش معاملات 78.378 میلیون
ارزش بازار 3.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14,181 1,992
حقوقی 0 12,189
تعداد خرید فروش
مجموع 12 3
حقیقی 12 2
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 70.696 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,527 2,521 3
0 0 0 5,989 500 1
0 0 0 5,990 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65