قیمت پایانی تغییر درصد
5,289 41.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 5,200 130.00 2.44
قیمت پایانی 5,289 41.00 0.77
اولین قیمت 5,150
قیمت دیروز 5,330
بازه روز 5,225 5,070
قیمت مجاز 5,885 5,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3818658
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 17
حجم معاملات 49,974
ارزش معاملات 256.552 میلیون
ارزش بازار 3.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 49,974 49,974
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 4
حقیقی 13 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,121 5,230 30 1
2 3,831 5,120 5,399 2,000 1
1 2,000 5,101 5,400 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65