قیمت پایانی تغییر درصد
6,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,725 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,731 0.00 0.00
اولین قیمت 6,730
قیمت دیروز 6,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,067 6,395
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4859782
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.039 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,788 6,724 6,795 4,701 1
0 0 0 6,800 1,000 1
0 0 0 6,827 2,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65