قیمت پایانی تغییر درصد
1,713 73.00 4.45

داده ها

آخرین معامله 1,722 82.00 5.00
قیمت پایانی 1,713 73.00 4.45
اولین قیمت 1,659
قیمت دیروز 1,640
بازه روز 1,722 1,640
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 496770
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 131
حجم معاملات 992,788
ارزش معاملات 1.7 میلیارد
ارزش بازار 943.863 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 962,788 822,788
حقوقی 30,000 170,000
تعداد خرید فروش
مجموع 24 48
حقیقی 23 47
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 239.82 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 349,562 1,722 1,840 8,067 2
1 2,927 1,700 1,865 970 1
7 28,124 1,670 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65