قیمت پایانی تغییر درصد
1,476 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,476 0.00 0.00
اولین قیمت 1,530
قیمت دیروز 1,476
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 428040
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 813.276 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,384 1,465 1,490 17,000 1
2 1,800 1,463 1,495 2,500 1
1 5,000 1,440 1,498 150,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65