قیمت پایانی تغییر درصد
7,213 343.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 7,213 343.00 4.99
قیمت پایانی 7,213 343.00 4.99
اولین قیمت 7,213
قیمت دیروز 6,870
بازه روز 7,213 7,180
قیمت مجاز 7,213 6,527
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2091770
تعداد سهام 861 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 74
حجم معاملات 678,465
ارزش معاملات 4.894 میلیارد
ارزش بازار 6.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 676,120 618,465
حقوقی 2,345 60,000
تعداد خرید فروش
مجموع 38 28
حقیقی 37 27
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 415.866 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,195 7,210 7,213 42,214 3
1 50,000 7,181 0 0 0
1 7,655 7,180 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65