قیمت پایانی تغییر درصد
3,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,724 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,704 0.00 0.00
اولین قیمت 3,540
قیمت دیروز 3,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,724 3,370
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1074160
تعداد سهام 861 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.189 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19 3,722 3,894 1,792 1
1 377 3,717 3,950 73,314 3
1 300 3,707 3,960 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65