قیمت پایانی تغییر درصد
1,662 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,655 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,662 0.00 0.00
اولین قیمت 1,699
قیمت دیروز 1,662
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,789 1,619
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 481980
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 915.762 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,646 1,670 6,000 1
1 6,400 1,645 1,683 2,000 1
2 51,210 1,644 1,688 3,458 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65