قیمت پایانی تغییر درصد
3,095 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,095 0.00 0.00
اولین قیمت 3,089
قیمت دیروز 3,095
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1101820
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.57 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 21,826 3,060 3,080 35,217 1
1 31,520 3,059 3,100 10,000 1
1 31,000 3,053 3,107 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65