قیمت پایانی تغییر درصد
2,621 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,626 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,621 0.00 0.00
اولین قیمت 2,501
قیمت دیروز 2,621
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,647 2,395
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 933076
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.726 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,626 2,626 12,941 2
1 1,943 2,621 2,630 9,600 1
1 72,683 2,618 2,639 11 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65