قیمت پایانی تغییر درصد
3,688 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,688 0.00 0.00
اولین قیمت 3,637
قیمت دیروز 3,688
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,876 3,508
بازه هفته 3,958 3,627
بازه سال - -
P/E 1312928
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.62 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.88 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 299 3,695 3,698 2,900 1
1 10,800 3,671 3,699 10 1
1 58,493 3,670 3,700 20,366 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65