قیمت پایانی تغییر درصد
3,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,782 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,807 0.00 0.00
اولین قیمت 3,710
قیمت دیروز 3,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1355292
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.842 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,780 3,798 12,687 2
1 2,340 3,777 3,800 40,891 4
1 3,688 3,775 3,804 1,104 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65