قیمت پایانی تغییر درصد
2,224 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,224 0.00 0.00
اولین قیمت 2,261
قیمت دیروز 2,224
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,365 2,141
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 791744
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 37,568 2,181 2,198 4,700 2
3 4,000 2,180 2,218 1,300 1
1 30,000 2,171 2,220 6,638 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65