قیمت پایانی تغییر درصد
9,609 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,609 0.00 0.00
اولین قیمت 9,201
قیمت دیروز 9,609
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,134 9,170
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 816765
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.022 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 86.481 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,793 9,209 9,240 500 1
1 14,550 9,208 9,250 10,738 1
1 17,005 9,207 9,259 26,341 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65