قیمت پایانی تغییر درصد
14,824 705.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 14,824 705.00 4.99
قیمت پایانی 14,824 705.00 4.99
اولین قیمت 14,824
قیمت دیروز 14,119
بازه روز 14,824 14,810
قیمت مجاز 14,824 13,414
بازه هفته 15,779 14,542
بازه سال - -
P/E 1260040
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 673,945

معاملات

تعداد معاملات 277
حجم معاملات 6.245 میلیون
ارزش معاملات 92.577 میلیارد
ارزش بازار 133.416 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.245 میلیون 162,773
حقوقی 4 میلیون 6.082 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 80 70
حقیقی 78 67
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 30.868 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
124 7.037 میلیون 14,824 15,000 1,000 1
1 50,000 14,470 15,416 6,880 1
1 4,000 14,300 15,570 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65