قیمت پایانی تغییر درصد
12,649 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,382 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,649 0.00 0.00
اولین قیمت 12,761
قیمت دیروز 12,649
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1075165
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 113.841 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 12,096 12,507 12,104 1
1 12,419 12,094 12,560 5,000 1
2 700 12,004 12,600 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65