قیمت پایانی تغییر درصد
9,133 87.00 0.96

داده ها

آخرین معامله 9,290 244.00 2.70
قیمت پایانی 9,133 87.00 0.96
اولین قیمت 9,353
قیمت دیروز 9,046
بازه روز 9,353 9,111
قیمت مجاز 9,498 8,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 776305
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.09 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 208
حجم معاملات 491,408
ارزش معاملات 4.54 میلیارد
ارزش بازار 82.197 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 491,408 441,408
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 105 81
حقیقی 105 80
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 456.65 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 161 9,250 9,290 2,000 1
1 21,512 9,220 9,300 2,100 1
1 216 9,180 9,319 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65