قیمت پایانی تغییر درصد
8,694 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,694 0.00 0.00
اولین قیمت 8,650
قیمت دیروز 8,694
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 738990
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 78.246 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 121 8,587 8,849 22 1
1 5,833 8,586 8,868 10,000 1
1 125 8,585 8,900 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65