قیمت پایانی تغییر درصد
15,461 704.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 15,494 737.00 4.99
قیمت پایانی 15,461 704.00 4.77
اولین قیمت 15,421
قیمت دیروز 14,757
بازه روز 15,494 15,204
قیمت مجاز 15,494 14,020
بازه هفته 15,000 14,300
بازه سال - -
P/E 1314185
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 677,920

معاملات

تعداد معاملات 286
حجم معاملات 954,742
ارزش معاملات 14.762 میلیارد
ارزش بازار 139.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 954,742 230,742
حقوقی 0 724,000
تعداد خرید فروش
مجموع 106 82
حقیقی 106 80
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 11.194 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
70 537,888 15,494 16,100 100 1
3 3,900 15,490 16,450 369 1
2 3,885 15,444 16,454 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65