قیمت پایانی تغییر درصد
8,834 8.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 8,860 34.00 0.39
قیمت پایانی 8,834 8.00 0.09
اولین قیمت 8,999
قیمت دیروز 8,826
بازه روز 8,999 8,860
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 750890
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 202,401
ارزش معاملات 1.796 میلیارد
ارزش بازار 79.506 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,820 2,401
حقوقی 199,581 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 6 5
حقیقی 5 4
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.701 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,550 8,860 8,927 2,178 1
1 16,050 8,859 8,940 10,000 1
1 14,233 8,858 8,949 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65