قیمت پایانی تغییر درصد
2,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,810 0.00 0.00
اولین قیمت 2,935
قیمت دیروز 2,810
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,085 2,793
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 438360
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.306 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 2,797 2,803 1,400 2
2 13,969 2,795 2,820 20,939 2
3 84,050 2,794 2,825 31,426 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65