قیمت پایانی تغییر درصد
1,490 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,486 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,490 0.00 0.00
اولین قیمت 1,537
قیمت دیروز 1,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,582 1,432
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 232440
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 58,257 1,485 1,500 74,950 1
1 30,000 1,483 1,506 1,000 1
1 25,000 1,482 1,507 13,111 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65