قیمت پایانی تغییر درصد
1,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,746 0.00 0.00
اولین قیمت 1,768
قیمت دیروز 1,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272376
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 1,721 1,740 10,000 1
1 68,772 1,720 1,749 25,200 2
1 1,000 1,685 1,750 1,040 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65