قیمت پایانی تغییر درصد
5,229 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,229 0.00 0.00
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,746 5,200
بازه هفته 5,395 5,142
بازه سال - -
P/E 815724
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,200 5,200 4.134 میلیون 84
1 100 5,064 5,255 2,000 1
1 211 4,770 5,300 55,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65