قیمت پایانی تغییر درصد
1,800 3.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 1,800 3.00 0.17
قیمت پایانی 1,800 3.00 0.17
اولین قیمت 1,794
قیمت دیروز 1,803
بازه روز 1,819 1,783
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 280800
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 446
حجم معاملات 4.542 میلیون
ارزش معاملات 8.176 میلیارد
ارزش بازار 4.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.404 میلیون 2.955 میلیون
حقوقی 2.138 میلیون 1.587 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 161 97
حقیقی 158 95
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 992.119 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,859 1,801 1,818 4,000 2
1 19,793 1,800 1,820 171,549 6
1 3,000 1,799 1,828 5,185 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65