داده ها

آخرین معامله 1,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,496 0.00 0.00
اولین قیمت 1,468
قیمت دیروز 1,496
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,570 1,422
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 535568
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 1,372 0 0 0
1 40,000 1,357 0 0 0
1 15,000 1,351 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65