داده ها

آخرین معامله 1,509 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,506 0.00 0.00
اولین قیمت 1,462
قیمت دیروز 1,506
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,516 1,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 539148
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.711 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 1.282 میلیون 1,509 1,513 20,000 2
1 900 1,466 1,516 1,000 1
1 10,000 1,465 1,550 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65