داده ها

آخرین معامله 2,682 141.00 4.99
قیمت پایانی 2,737 86.00 3.05
اولین قیمت 2,760
قیمت دیروز 2,823
بازه روز 2,850 2,682
قیمت مجاز 1,516 1,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 979846
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 158
حجم معاملات 1.29 میلیون
ارزش معاملات 3.532 میلیارد
ارزش بازار 4.927 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 680,298 1.29 میلیون
حقوقی 610,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 76
حقیقی 48 76
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.67 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,820 1,368 2,682 1.077 میلیون 42
0 0 0 2,696 4 2
0 0 0 2,697 2 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65