داده ها

آخرین معامله 1,360 61.00 4.70
قیمت پایانی 1,343 44.00 3.39
اولین قیمت 1,230
قیمت دیروز 1,299
بازه روز 1,425 1,230
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1492073
تعداد سهام 120.96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 715
حجم معاملات 6.92 میلیون
ارزش معاملات 9.293 میلیارد
ارزش بازار 162.449 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.92 میلیون 6.92 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 212 179
حقیقی 212 179
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65