داده ها

آخرین معامله 1,345 23.00 1.68
قیمت پایانی 1,332 36.00 2.63
اولین قیمت 1,321
قیمت دیروز 1,368
بازه روز 1,353 1,320
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1479852
تعداد سهام 120.96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 169
حجم معاملات 966,804
ارزش معاملات 1.288 میلیارد
ارزش بازار 161.119 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 584,337 584,337
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 61 33
حقیقی 61 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65