قیمت پایانی تغییر درصد
3,580 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,688 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,580 0.00 0.00
اولین قیمت 3,750
قیمت دیروز 3,580
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,760 3,402
بازه هفته 3,800 3,656
بازه سال - -
P/E 941540
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.74 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 45,659 3,597 3,649 6,010 2
1 1,500 3,595 3,650 2,200 1
1 276 3,587 3,670 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65