قیمت پایانی تغییر درصد
1,433 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,383 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,433 0.00 0.00
اولین قیمت 1,386
قیمت دیروز 1,433
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 376879
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,222 1,386 1,390 8,130 1
1 3,000 1,385 1,400 5,000 1
1 5,000 1,383 1,429 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65