قیمت پایانی تغییر درصد
1,647 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,626 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,647 0.00 0.00
اولین قیمت 1,606
قیمت دیروز 1,647
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,717 1,555
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433161
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.941 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,612 1,648 5,000 1
1 45,000 1,611 1,661 50,000 1
2 13,000 1,610 1,671 4,552 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65