قیمت پایانی تغییر درصد
7,061 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,061 0.00 0.00
اولین قیمت 7,197
قیمت دیروز 7,061
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,537 6,821
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5119225
تعداد سهام 3.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.39 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.479 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,600 7,060 7,100 70,000 4
1 10,000 7,000 7,120 8,271 1
1 26,000 6,961 7,130 18,370 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65