داده ها

آخرین معامله 6,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,469 0.00 0.00
اولین قیمت 6,666
قیمت دیروز 6,469
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,537 6,821
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4690025
تعداد سهام 3.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.39 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 12,529 6,400 6,430 1,000 1
1 777 6,399 6,440 16,620 2
1 300 6,398 6,443 22,958 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65