قیمت پایانی تغییر درصد
6,309 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,309 0.00 0.00
اولین قیمت 5,952
قیمت دیروز 6,309
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,440 5,828
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4574025
تعداد سهام 3.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.5 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.659 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 6,260 6,287 373 1
1 1,000 6,256 6,292 25,827 1
4 4,360 6,255 6,300 11,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65