قیمت پایانی تغییر درصد
6,737 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,744 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,737 0.00 0.00
اولین قیمت 6,830
قیمت دیروز 6,737
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,537 6,821
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4884325
تعداد سهام 3.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.39 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.264 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,695 6,644 6,742 11,379 2
1 5,000 6,642 6,743 2,150 2
1 5,000 6,640 6,745 2,230 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65