قیمت پایانی تغییر درصد
5,393 385.00 7.69

داده ها

آخرین معامله 5,508 500.00 9.98
قیمت پایانی 5,393 385.00 7.69
اولین قیمت 5,170
قیمت دیروز 5,008
بازه روز 5,508 5,116
قیمت مجاز 5,426 4,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2475387
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 8,880
حجم معاملات 47.307 میلیون
ارزش معاملات 255.121 میلیارد
ارزش بازار 16.179 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47.059 میلیون 40.475 میلیون
حقوقی 248,000 6.832 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,493 2,665
حقیقی 2,490 2,656
حقوقی 3 9
تغییر حقوقی به حقیقی 35.509 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
253 7.597 میلیون 5,508 5,555 5,000 1
1 206 5,507 5,557 116,347 5
2 9,542 5,500 5,629 6,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65