قیمت پایانی تغییر درصد
6,072 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,066 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,072 0.00 0.00
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 6,072
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,458 5,284
بازه هفته 6,665 5,700
بازه سال - -
P/E 2787048
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,608 6,068 6,069 16,500 1
2 9,000 6,060 6,070 50,000 1
1 20,000 6,058 6,071 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65