قیمت پایانی تغییر درصد
4,058 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,058 0.00 0.00
اولین قیمت 4,014
قیمت دیروز 4,058
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,426 4,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1862622
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.174 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,100 4,100 5,000 1
3 2,773 4,000 4,119 18,066 1
1 4,840 3,971 4,129 39,132 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/15)

65