قیمت پایانی تغییر درصد
4,321 234.00 5.14

داده ها

آخرین معامله 4,320 235.00 5.16
قیمت پایانی 4,321 234.00 5.14
اولین قیمت 4,478
قیمت دیروز 4,555
بازه روز 4,500 4,230
قیمت مجاز 5,010 4,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1983339
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,713
حجم معاملات 33.036 میلیون
ارزش معاملات 142.741 میلیارد
ارزش بازار 12.963 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30.662 میلیون 33.036 میلیون
حقوقی 2.375 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,604 1,004
حقیقی 1,598 1,004
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.26 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 1.078 میلیون 4,300 4,330 34,000 1
1 10,000 4,293 4,346 2,200 2
2 27,631 4,291 4,350 18,315 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65