قیمت پایانی تغییر درصد
4,759 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,769 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,759 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,426 4,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2184381
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,045 4,760 4,790 8,717 2
2 150,000 4,752 4,794 15,100 2
2 3,000 4,750 4,796 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65