قیمت پایانی تغییر درصد
6,592 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,617 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,592 0.00 0.00
اولین قیمت 6,472
قیمت دیروز 6,592
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,228 5,914
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3025728
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,158 6,611 6,623 21,707 1
1 800 6,609 6,630 756 1
1 10,000 6,603 6,640 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65