قیمت پایانی تغییر درصد
5,357 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,357 0.00 0.00
اولین قیمت 5,250
قیمت دیروز 5,357
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,892 4,822
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2458863
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.071 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,059 5,370 5,470 50,530 1
1 3,000 5,347 5,500 5,000 1
1 500 5,300 5,550 139,766 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65