قیمت پایانی تغییر درصد
3,478 49.00 1.43

داده ها

آخرین معامله 3,470 41.00 1.20
قیمت پایانی 3,478 49.00 1.43
اولین قیمت 3,439
قیمت دیروز 3,429
بازه روز 3,530 3,415
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 483442
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,041
حجم معاملات 44.998 میلیون
ارزش معاملات 156.496 میلیارد
ارزش بازار 260.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.1 میلیون 18.501 میلیون
حقوقی 22.898 میلیون 26.497 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 830 557
حقیقی 803 531
حقوقی 27 26
تغییر حقوقی به حقیقی 12.518 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,177 3,467 3,470 370,397 12
2 40,425 3,465 3,477 107,100 3
1 5,000 3,464 3,479 130,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65