اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ورق خودروی چهارمحال وبختیاری)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه)
قیمت پایانی تغییر درصد
5,531 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,541 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,531 0.00 0.00
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,786 5,236
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 768809
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.723 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 414.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 104,000 5,519 5,550 121,227 8
1 72 5,515 5,552 35,500 1
1 20,000 5,512 5,553 32,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65