قیمت پایانی تغییر درصد
4,291 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,346 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,291 0.00 0.00
اولین قیمت 4,344
قیمت دیروز 4,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,622 4,182
بازه هفته 4,480 4,200
بازه سال - -
P/E 596449
تعداد سهام 130 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 557.83 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 30,659 4,341 4,341 5,000 1
1 17,229 4,333 4,347 10,242 2
2 180,874 4,331 4,348 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65