قیمت پایانی تغییر درصد
4,251 22.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 4,259 14.00 0.33
قیمت پایانی 4,251 22.00 0.51
اولین قیمت 4,219
قیمت دیروز 4,273
بازه روز 4,299 4,219
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 590889
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,374
حجم معاملات 17.147 میلیون
ارزش معاملات 72.9 میلیارد
ارزش بازار 318.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.935 میلیون 13.509 میلیون
حقوقی 9.212 میلیون 3.638 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 384 410
حقیقی 363 404
حقوقی 21 6
تغییر حقوقی به حقیقی 23.696 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 504,908 4,230 4,230 468,599 9
3 39,000 4,225 4,259 2,279 1
2 36,858 4,222 4,270 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65