قیمت پایانی تغییر درصد
5,925 167.00 2.90

داده ها

آخرین معامله 5,950 192.00 3.33
قیمت پایانی 5,925 167.00 2.90
اولین قیمت 5,890
قیمت دیروز 5,758
بازه روز 6,021 5,794
قیمت مجاز 6,045 5,471
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 823575
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.929 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 8,612
حجم معاملات 112.523 میلیون
ارزش معاملات 666.71 میلیارد
ارزش بازار 444.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 67.577 میلیون 63.378 میلیون
حقوقی 44.946 میلیون 49.145 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 3,018 1,236
حقیقی 2,983 1,206
حقوقی 35 30
تغییر حقوقی به حقیقی 24.879 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 16,500 5,940 5,940 100,000 1
1 10,000 5,902 5,970 51,001 4
2 8,000 5,901 5,995 36,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65