قیمت پایانی تغییر درصد
5,033 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,033 0.00 0.00
اولین قیمت 5,070
قیمت دیروز 5,033
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 699587
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 377.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 5,020 5,030 184,642 7
1 32,000 5,012 5,031 4,044 1
1 10,501 5,010 5,034 1,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65