قیمت پایانی تغییر درصد
4,090 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,079 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,090 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,090
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,354 3,940
بازه هفته 4,350 4,250
بازه سال - -
P/E 568510
تعداد سهام 130 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.411 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 531.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,080 4,083 400 1
3 14,309 4,077 4,087 500 2
1 250 4,075 4,094 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65