قیمت پایانی تغییر درصد
9,417 41.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 9,332 126.00 1.33
قیمت پایانی 9,417 41.00 0.43
اولین قیمت 9,397
قیمت دیروز 9,458
بازه روز 9,697 9,291
قیمت مجاز 9,930 8,986
بازه هفته 9,740 9,055
بازه سال - -
P/E 25086888
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.053 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 273
حجم معاملات 867,090
ارزش معاملات 8.158 میلیارد
ارزش بازار 61.211 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 535,765 515,678
حقوقی 331,325 351,412
تعداد خرید فروش
مجموع 100 81
حقیقی 95 77
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 189.159 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,890 9,332 9,345 3,813 1
1 306 9,330 9,384 5,000 1
1 3,000 9,327 9,389 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65