قیمت پایانی تغییر درصد
8,572 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,572 0.00 0.00
اولین قیمت 8,350
قیمت دیروز 8,572
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,823 7,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22835808
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.342 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 55.718 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 8,547 8,570 27,352 1
1 155 8,505 8,574 9,962 1
1 233 8,504 8,575 8,718 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65