قیمت پایانی تغییر درصد
10,478 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,478 0.00 0.00
اولین قیمت 10,800
قیمت دیروز 10,478
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,823 7,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27913392
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.342 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 68.107 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,357 10,450 4 میلیون 70
1 100 10,073 10,456 11,000 3
1 10,000 9,511 10,500 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65