قیمت پایانی تغییر درصد
15,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,497 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,151 0.00 0.00
اولین قیمت 15,110
قیمت دیروز 15,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,908 14,394
بازه هفته 17,900 14,723
بازه سال - -
P/E 4287733
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 15,440 15,700 20,000 1
1 16,734 15,405 15,800 319 1
1 100 14,780 15,880 8,991 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65