قیمت پایانی تغییر درصد
3,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,594 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,569 0.00 0.00
اولین قیمت 3,549
قیمت دیروز 3,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1010027
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.07 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 143,133 3,594 3,657 1,010 1
1 2,780 3,590 3,658 433 1
1 3,866 3,584 3,666 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65