قیمت پایانی تغییر درصد
3,728 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,728 0.00 0.00
اولین قیمت 3,740
قیمت دیروز 3,728
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1055024
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.162 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,750 3,750 24,500 1
1 300 3,736 3,755 30,000 1
1 20,000 3,730 3,765 30,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65