قیمت پایانی تغییر درصد
7,119 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,147 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,119 0.00 0.00
اولین قیمت 7,368
قیمت دیروز 7,119
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2014677
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.129 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,000 7,101 7,148 10,000 1
3 20,879 7,100 7,150 57,550 3
1 2,804 7,093 7,180 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65