قیمت پایانی تغییر درصد
8,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,151 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,122 0.00 0.00
اولین قیمت 8,612
قیمت دیروز 8,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,528 7,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2298526
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.711 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,800 8,400 40,989 1
2 5,130 7,792 8,448 1,790 1
1 1,000 7,600 8,449 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65