داده ها

آخرین معامله 3,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,442 0.00 0.00
اولین قیمت 3,410
قیمت دیروز 3,442
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,536 3,200
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 974086
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.996 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,412 3,429 17,000 1
3 45,500 3,410 3,430 2,000 1
1 15,000 3,402 3,460 5,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65