قیمت پایانی تغییر درصد
4,973 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,975 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,973 0.00 0.00
اولین قیمت 4,721
قیمت دیروز 4,973
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,193 4,699
بازه هفته 5,320 4,721
بازه سال - -
P/E -1014492
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,970 4,975 6,823 1
1 215 4,886 4,995 50,000 1
2 4,000 4,881 4,999 3,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65