قیمت پایانی تغییر درصد
2,173 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,186 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,173 0.00 0.00
اولین قیمت 2,129
قیمت دیروز 2,173
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,326 2,106
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -443292
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 236,855

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 966.985 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,420 2,173 2,190 5,000 1
1 2,700 2,170 2,200 5,000 1
1 3,200 2,169 2,251 2,397 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65