قیمت پایانی تغییر درصد
5,043 15.00 0.30

داده ها

آخرین معامله 5,190 162.00 3.22
قیمت پایانی 5,043 15.00 0.30
اولین قیمت 5,190
قیمت دیروز 5,028
بازه روز 5,190 5,190
قیمت مجاز 11,925 10,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1028772
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,000

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 16,167
ارزش معاملات 83.907 میلیون
ارزش بازار 2.244 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 108 108
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,189 5,190 13,903 7
1 5,756 5,180 5,200 11,335 3
1 2,000 5,060 5,218 8,957 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65