داده ها

آخرین معامله 2,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,229 0.00 0.00
اولین قیمت 2,229
قیمت دیروز 2,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,340 2,118
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -454716
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 224,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 991.905 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,229 2,732 5,500 1
1 1,000 1,982 2,914 50,000 1
1 2,000 1,406 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65