داده ها

آخرین معامله 2,179 198.00 9.99
قیمت پایانی 2,166 185.00 9.34
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 1,981
بازه روز 2,179 2,092
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 125628
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,096
حجم معاملات 13.784 میلیون
ارزش معاملات 29.86 میلیارد
ارزش بازار 3.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.784 میلیون 13.214 میلیون
حقوقی 0 570,000
تعداد خرید فروش
مجموع 295 291
حقیقی 295 289
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.235 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65