داده ها

آخرین معامله 3,213 93.00 2.98
قیمت پایانی 3,192 72.00 2.31
اولین قیمت 3,070
قیمت دیروز 3,120
بازه روز 3,213 3,070
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 185136
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,685
حجم معاملات 38.047 میلیون
ارزش معاملات 121.453 میلیارد
ارزش بازار 10.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37.947 میلیون 38.047 میلیون
حقوقی 100,340 0
تعداد خرید فروش
مجموع 766 1,131
حقیقی 764 1,131
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 320.285 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65