قیمت پایانی تغییر درصد
3,190 70.00 2.24

داده ها

آخرین معامله 3,213 93.00 2.98
قیمت پایانی 3,190 70.00 2.24
اولین قیمت 3,070
قیمت دیروز 3,120
بازه روز 3,213 3,070
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 185020
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,316
حجم معاملات 33.806 میلیون
ارزش معاملات 107.827 میلیارد
ارزش بازار 10.321 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.706 میلیون 33.806 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 697 1,028
حقیقی 696 1,028
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 319 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65