داده ها

آخرین معامله 5,808 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,548 0.00 0.00
اولین قیمت 5,750
قیمت دیروز 5,548
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,808 4,050
بازه سال - -
P/E 321784
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65