داده ها

آخرین معامله 2,443 60.00 2.40
قیمت پایانی 2,400 103.00 4.12
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,503
بازه روز 2,502 2,355
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139200
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,750
حجم معاملات 36.726 میلیون
ارزش معاملات 88.158 میلیارد
ارزش بازار 3.364 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 35.575 میلیون 36.475 میلیون
حقوقی 1.15 میلیون 251,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,119 637
حقیقی 1,115 635
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.159 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65