مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
2,220 75.00 3.50

داده ها

آخرین معامله 2,180 35.00 1.63
قیمت پایانی 2,220 75.00 3.50
اولین قیمت 2,161
قیمت دیروز 2,145
بازه روز 2,308 2,150
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128760
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,928
حجم معاملات 28.833 میلیون
ارزش معاملات 64.004 میلیارد
ارزش بازار 3.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.833 میلیون 28.833 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 774 645
حقیقی 774 645
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65