مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
2,406 90.00 3.89

داده ها

آخرین معامله 2,430 114.00 4.92
قیمت پایانی 2,406 90.00 3.89
اولین قیمت 2,430
قیمت دیروز 2,316
بازه روز 2,450 2,367
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139548
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 386
حجم معاملات 4.552 میلیون
ارزش معاملات 10.953 میلیارد
ارزش بازار 3.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.576 میلیون 5.576 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 154 153
حقیقی 154 153
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65