مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
2,124 96.00 4.32

داده ها

آخرین معامله 2,138 82.00 3.69
قیمت پایانی 2,124 96.00 4.32
اولین قیمت 2,220
قیمت دیروز 2,220
بازه روز 2,225 2,070
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 123192
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,986
حجم معاملات 27.499 میلیون
ارزش معاملات 58.405 میلیارد
ارزش بازار 2.977 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27.499 میلیون 27.499 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 816 506
حقیقی 816 506
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65