افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام نتیجه مناقصه شرکت ایرانسل - ۱۰۰Power System- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - کاهش حجم قرارداد ۱۸۸۰ شرکت ارتباطات سیار ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
مجموع موارد: 84 عدد در 10 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00
قیمت پایانی 0 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 0

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()

65