داده ها

آخرین معامله 2,180 35.00 1.63
قیمت پایانی 2,220 75.00 3.50
اولین قیمت 2,161
قیمت دیروز 2,145
بازه روز 2,308 2,150
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128760
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,928
حجم معاملات 28.833 میلیون
ارزش معاملات 64.004 میلیارد
ارزش بازار 3.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.833 میلیون 28.833 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 774 645
حقیقی 774 645
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65