قیمت پایانی تغییر درصد
1,842 75.00 3.91

داده ها

آخرین معامله 1,900 17.00 0.89
قیمت پایانی 1,842 75.00 3.91
اولین قیمت 1,850
قیمت دیروز 1,917
بازه روز 1,900 1,810
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 106836
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 546
حجم معاملات 5.738 میلیون
ارزش معاملات 10.569 میلیارد
ارزش بازار 2.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.743 میلیون 5.743 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 227 136
حقیقی 227 136
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65