قیمت پایانی تغییر درصد
2,054 97.00 4.51

داده ها

آخرین معامله 2,018 133.00 6.18
قیمت پایانی 2,054 97.00 4.51
اولین قیمت 2,144
قیمت دیروز 2,151
بازه روز 2,180 1,962
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 119132
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,670
حجم معاملات 14.957 میلیون
ارزش معاملات 30.723 میلیارد
ارزش بازار 2.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.224 میلیون 15.224 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 468 298
حقیقی 468 298
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65