داده ها

آخرین معامله 4,870 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,841 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,870 4,017
بازه سال - -
P/E 280778
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65