داده ها

آخرین معامله 2,093 45.00 2.10
قیمت پایانی 2,110 28.00 1.31
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,138
بازه روز 2,200 2,012
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122380
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,641
حجم معاملات 12.176 میلیون
ارزش معاملات 25.691 میلیارد
ارزش بازار 2.958 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.825 میلیون 12.176 میلیون
حقوقی 350,997 0
تعداد خرید فروش
مجموع 508 411
حقیقی 506 411
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 740.604 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65