داده ها

آخرین معامله 1,871 58.00 3.01
قیمت پایانی 1,886 43.00 2.23
اولین قیمت 1,945
قیمت دیروز 1,929
بازه روز 1,945 1,860
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109388
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 851
حجم معاملات 7.211 میلیون
ارزش معاملات 13.602 میلیارد
ارزش بازار 2.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.211 میلیون 7.211 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 335 144
حقیقی 335 144
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65