قیمت پایانی تغییر درصد
1,689 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,669 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,689 0.00 0.00
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,689
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,690 1,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,483 1,662 1,669 4,890 1
3 17,000 1,661 1,670 6,000 1
1 10,000 1,660 1,680 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65