قیمت پایانی تغییر درصد
3,849 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,849 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,849 0.00 0.00
اولین قیمت 3,849
قیمت دیروز 3,849
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,253 3,849
بازه هفته 4,289 3,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 316,862 3,251 3,849 194,264 8
1 5,000 3,150 3,898 5,000 1
1 400 3,108 3,900 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65