قیمت پایانی تغییر درصد
1,773 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,802 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,773 0.00 0.00
اولین قیمت 1,740
قیمت دیروز 1,773
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,861 1,685
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.596 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46,116 1,695 1,835 22,502 3
1 10,000 1,670 0 0 0
1 1,000 1,008 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65