قیمت پایانی تغییر درصد
3,496 171.00 4.66

داده ها

آخرین معامله 3,484 183.00 4.99
قیمت پایانی 3,496 171.00 4.66
اولین قیمت 3,484
قیمت دیروز 3,667
بازه روز 3,665 3,484
قیمت مجاز 3,850 3,484
بازه هفته 3,899 3,621
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 429
حجم معاملات 3.757 میلیون
ارزش معاملات 13.134 میلیارد
ارزش بازار 3.146 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.702 میلیون 3.756 میلیون
حقوقی 55,000 1,000
تعداد خرید فروش
مجموع 169 122
حقیقی 167 121
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 188.784 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,484 1.219 میلیون 39
0 0 0 3,500 1,580 3
0 0 0 3,590 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65