داده ها

آخرین معامله 22,000 676.00 2.98
قیمت پایانی 21,447 1,229.00 5.42
اولین قیمت 21,200
قیمت دیروز 22,676
بازه روز 22,000 21,001
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 9,848
ارزش معاملات 211.211 میلیون
ارزش بازار 321.705 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,448 9,848
حقوقی 400 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 4
حقیقی 7 4
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 8.579 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65