داده ها

آخرین معامله 26,100 687.00 2.70
قیمت پایانی 25,094 319.00 1.26
اولین قیمت 26,990
قیمت دیروز 25,413
بازه روز 26,990 22,900
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 989
ارزش معاملات 24.818 میلیون
ارزش بازار 376.41 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 989 989
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 6
حقیقی 4 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65