داده ها

آخرین معامله 57,003 2,192.00 4.00
قیمت پایانی 57,003 2,192.00 4.00
اولین قیمت 57,003
قیمت دیروز 54,811
بازه روز 57,003 57,003
قیمت مجاز 58,497 56,203
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 3,175
ارزش معاملات 180.985 میلیون
ارزش بازار 855.045 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,175 3,175
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 4
حقیقی 1 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 120 57,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65