قیمت پایانی تغییر درصد
4,980 94.00 1.92

داده ها

آخرین معامله 4,941 55.00 1.13
قیمت پایانی 4,980 94.00 1.92
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,886
بازه روز 5,049 4,834
قیمت مجاز 5,130 4,642
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 396
حجم معاملات 1.128 میلیون
ارزش معاملات 5.618 میلیارد
ارزش بازار 996 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.128 میلیون 1.098 میلیون
حقوقی 0 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 134 133
حقیقی 134 132
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 149.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,070 4,921 4,999 10,000 2
1 3,000 4,915 5,018 3,333 1
1 538 4,900 5,020 310 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65