داده ها

آخرین معامله 19,117 413.00 2.11
قیمت پایانی 18,963 567.00 2.90
اولین قیمت 18,554
قیمت دیروز 19,530
بازه روز 19,800 18,554
قیمت مجاز 20,506 18,554
بازه هفته 22,099 17,948
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 436
حجم معاملات 597,000
ارزش معاملات 11.321 میلیارد
ارزش بازار 3.793 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 597,000 597,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 188 150
حقیقی 188 150
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 678 18,970 19,118 77 1
1 53 18,905 19,400 264 1
1 5,273 18,874 19,450 1,316 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65