داده ها

آخرین معامله 9,340 320.00 3.31
قیمت پایانی 9,381 279.00 2.89
اولین قیمت 9,350
قیمت دیروز 9,660
بازه روز 9,799 9,200
قیمت مجاز 10,143 9,177
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 272
حجم معاملات 295,170
ارزش معاملات 2.769 میلیارد
ارزش بازار 1.876 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 292,178 295,170
حقوقی 2,992 0
تعداد خرید فروش
مجموع 155 47
حقیقی 154 47
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 28.068 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 120 9,340 9,450 3,748 3
1 5,500 9,322 9,500 220 2
1 1,200 9,251 9,580 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65