قیمت پایانی تغییر درصد
4,786 99.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 4,819 132.00 2.82
قیمت پایانی 4,786 99.00 2.11
اولین قیمت 4,620
قیمت دیروز 4,687
بازه روز 4,827 4,620
قیمت مجاز 4,921 4,453
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 80
حجم معاملات 302,607
ارزش معاملات 1.448 میلیارد
ارزش بازار 957.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 301,921 302,607
حقوقی 686 0
تعداد خرید فروش
مجموع 34 44
حقیقی 33 44
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.283 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,077 4,758 4,819 6,400 1
1 1,000 4,756 4,820 6,259 3
1 1,000 4,751 4,827 41,200 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65