قیمت پایانی تغییر درصد
5,860 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,896 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,860 0.00 0.00
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,860
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,589 4,153
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.172 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 112,377 5,896 0 0 0
1 9,200 5,756 0 0 0
1 6,939 5,739 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65