قیمت پایانی تغییر درصد
8,819 78.00 0.88

داده ها

آخرین معامله 8,800 97.00 1.09
قیمت پایانی 8,819 78.00 0.88
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 8,897
بازه روز 9,050 8,655
قیمت مجاز 9,341 8,453
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5300219
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 182,851
ارزش معاملات 1.611 میلیارد
ارزش بازار 4.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 147,766 138,595
حقوقی 35,085 44,256
تعداد خرید فروش
مجموع 41 28
حقیقی 40 27
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 80.879 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,797 8,810 21,050 2
1 10,000 8,655 8,950 4,168 1
1 231 8,650 8,987 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65