قیمت پایانی تغییر درصد
14,856 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,892 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,856 0.00 0.00
اولین قیمت 14,510
قیمت دیروز 14,856
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,598 14,114
بازه هفته 13,833 13,000
بازه سال - -
P/E 8928456
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,812 14,516 14,892 2,027 1
3 2,939 14,515 14,893 45,967 10
1 2,000 14,512 16,500 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/20)

65