قیمت پایانی تغییر درصد
6,287 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,287 0.00 0.00
اولین قیمت 6,291
قیمت دیروز 6,287
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,184 5,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3778487
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 182 6,200 6,290 3,500 2
3 3,200 6,170 6,291 1,003 1
1 5,000 6,169 6,342 642 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65