قیمت پایانی تغییر درصد
4,882 8.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 4,915 25.00 0.51
قیمت پایانی 4,882 8.00 0.16
اولین قیمت 4,890
قیمت دیروز 4,890
بازه روز 4,947 4,647
قیمت مجاز 5,134 4,646
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2934082
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 32,862
ارزش معاملات 159.555 میلیون
ارزش بازار 1.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 32,862 32,862
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 11
حقیقی 12 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 4,733 4,920 3,000 1
1 5,000 4,730 4,942 2,285 2
1 300 4,729 4,944 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65