قیمت پایانی تغییر درصد
15,065 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,080 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,065 0.00 0.00
اولین قیمت 15,080
قیمت دیروز 15,065
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,080 13,644
بازه هفته 13,679 11,555
بازه سال - -
P/E 9054065
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.533 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
77 2.336 میلیون 15,080 15,750 283 1
1 10,000 14,851 16,450 5,000 1
1 268 14,810 16,490 10,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65