قیمت پایانی تغییر درصد
6,108 231.00 3.93

داده ها

آخرین معامله 6,167 290.00 4.93
قیمت پایانی 6,108 231.00 3.93
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,877
بازه روز 6,170 5,900
قیمت مجاز 6,170 5,584
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3670908
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 330,783
ارزش معاملات 2.02 میلیارد
ارزش بازار 2.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 330,783 229,783
حقوقی 0 101,000
تعداد خرید فروش
مجموع 22 35
حقیقی 22 33
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 616.908 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 924 6,050 6,167 3,000 1
1 1,000 6,010 6,170 8,743 2
1 3,974 6,008 6,247 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65