قیمت پایانی تغییر درصد
1,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,359 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,365 0.00 0.00
اولین قیمت 1,371
قیمت دیروز 1,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,441 1,305
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 393120
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,359 1,360 10,000 1
1 1,108 1,358 1,371 8,450 1
3 69,945 1,357 1,373 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65