قیمت پایانی تغییر درصد
1,562 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,564 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,562 0.00 0.00
اولین قیمت 1,564
قیمت دیروز 1,562
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,564 1,416
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 449856
تعداد سهام 9.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.616 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.12 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
311 15.163 میلیون 1,564 1,564 10,000 1
2 200,000 1,563 2,000 58,000 1
3 18,857 1,562 2,370 35,076 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65