داده ها

آخرین معامله 18,658 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,658 0.00 0.00
اولین قیمت 18,658
قیمت دیروز 18,658
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,941 17,239
بازه هفته 17,941 17,941
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 223.896 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 29,561 17,941 0 0 0
1 70 17,831 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/25)

65