قیمت پایانی تغییر درصد
23,484 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,827 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,484 0.00 0.00
اولین قیمت 21,583
قیمت دیروز 23,484
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,842 21,572
بازه هفته 25,349 22,707
بازه سال - -
P/E -3264276
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.977 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,000 23,842 25,000 60 1
4 175,584 23,827 25,097 500 1
1 739 23,826 25,800 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65