قیمت پایانی تغییر درصد
3,800 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,793 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,800 0.00 0.00
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,800
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,191 3,793
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -528200
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,793 545,505 29
0 0 0 3,889 14,000 1
0 0 0 3,900 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65