قیمت پایانی تغییر درصد
3,629 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,582 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,629 0.00 0.00
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,629
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,142 3,748
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -504431
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,186 3,582 3,640 3,500 1
2 13,000 3,580 3,641 5,437 1
1 2,000 3,576 3,649 1,678 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65