قیمت پایانی تغییر درصد
8,858 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,858 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,858 0.00 0.00
اولین قیمت 8,858
قیمت دیروز 8,858
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,142 3,748
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1231262
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.518 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
446 19.86 میلیون 8,858 12,284 1,000 1
2 2,123 8,850 0 0 0
1 350 8,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65