قیمت پایانی تغییر درصد
19,950 932.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 19,968 950.00 5.00
قیمت پایانی 19,950 932.00 4.90
اولین قیمت 19,797
قیمت دیروز 19,018
بازه روز 19,968 19,500
قیمت مجاز 19,968 18,068
بازه هفته 19,752 18,069
بازه سال - -
P/E -2773050
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 1,219
حجم معاملات 5.393 میلیون
ارزش معاملات 107.602 میلیارد
ارزش بازار 10.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.243 میلیون 2.643 میلیون
حقوقی 150,000 2.75 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 581 272
حقیقی 580 270
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 51.87 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 32,352 19,968 20,000 173,001 7
1 4,978 19,966 20,100 15,121 1
1 377 19,965 20,400 659 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65