قیمت پایانی تغییر درصد
3,726 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,726 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,726 0.00 0.00
اولین قیمت 3,726
قیمت دیروز 3,726
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,726 3,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -517914
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 25,521 3,726 4,500 6,550 1
2 2,000 3,610 0 0 0
1 3,100 3,602 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65