قیمت پایانی تغییر درصد
23,235 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,235 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,235 0.00 0.00
اولین قیمت 23,235
قیمت دیروز 23,235
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,438 17,588
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -3229665
تعداد سهام 510 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
39 611,526 23,235 23,400 4,298 2
1 2,200 23,233 23,500 900 1
19 115,009 23,225 24,000 8,670 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/15)

65