داده ها

آخرین معامله 10,267 540.00 5.00
قیمت پایانی 10,516 291.00 2.69
اولین قیمت 10,750
قیمت دیروز 10,807
بازه روز 10,750 10,267
قیمت مجاز 11,347 10,267
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4889940
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 44,607

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 93,997
ارزش معاملات 988.43 میلیون
ارزش بازار 1.052 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 93,997 93,997
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 11
حقیقی 4 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,835 10,267 10,404 623 1
0 0 0 10,900 2,262 1
0 0 0 10,999 4,687 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65