داده ها

آخرین معامله 12,808 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,808 0.00 0.00
اولین قیمت 12,808
قیمت دیروز 12,808
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5955720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,690

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.281 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,152 12,807 12,807 81,690 5
1 100 12,427 12,808 55,051 3
2 400 12,426 13,090 3,183 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65