قیمت پایانی تغییر درصد
54,952 474.00 0.87

داده ها

آخرین معامله 53,480 998.00 1.83
قیمت پایانی 54,952 474.00 0.87
اولین قیمت 54,000
قیمت دیروز 54,478
بازه روز 56,899 52,011
قیمت مجاز 57,201 51,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25552680
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 544
حجم معاملات 443,941
ارزش معاملات 24.395 میلیارد
ارزش بازار 5.495 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 434,993 444,433
حقوقی 15,000 5,560
تعداد خرید فروش
مجموع 219 128
حقیقی 218 127
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 518.747 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,094 52,821 53,480 883 1
1 10,000 52,811 53,500 4,667 3
3 1,710 52,810 54,000 680 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65