قیمت پایانی تغییر درصد
34,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,811 0.00 0.00
اولین قیمت 34,584
قیمت دیروز 34,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,313 32,855
بازه هفته 37,351 33,501
بازه سال - -
P/E 16187115
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 730 34,430 34,430 971 1
1 43 34,425 34,860 500 1
1 58 34,415 34,870 250 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65