داده ها

آخرین معامله 9,300 164.00 1.80
قیمت پایانی 9,575 439.00 4.81
اولین قیمت 9,592
قیمت دیروز 9,136
بازه روز 9,592 9,300
قیمت مجاز 9,592 8,680
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4452375
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 59,723

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 229,286
ارزش معاملات 2.195 میلیارد
ارزش بازار 957.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 229,286 212,005
حقوقی 0 17,281
تعداد خرید فروش
مجموع 15 12
حقیقی 15 10
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 165.466 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,766 9,300 9,500 1,742 1
1 2,000 9,250 9,592 119,178 5
1 1,000 9,210 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65