داده ها

آخرین معامله 15,391 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,391 0.00 0.00
اولین قیمت 15,391
قیمت دیروز 15,391
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,334 9,350
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7156815
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,690

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 207,914 15,391 0 0 0
1 2,000 15,340 0 0 0
1 1,000 15,195 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/26)

65