داده ها

آخرین معامله 39,261 1,869.00 5.00
قیمت پایانی 39,216 1,824.00 4.88
اولین قیمت 38,415
قیمت دیروز 37,392
بازه روز 39,261 38,409
قیمت مجاز 39,261 35,523
بازه هفته 43,499 36,170
بازه سال - -
P/E 18235440
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 840
حجم معاملات 1.128 میلیون
ارزش معاملات 44.238 میلیارد
ارزش بازار 7.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 706,687 882,459
حقوقی 421,372 245,600
تعداد خرید فروش
مجموع 355 248
حقیقی 351 246
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.893 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 27,989 39,261 39,700 47 1
1 110 39,260 39,976 262 2
1 30 39,255 41,000 395 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65