تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بیمه ای امید بنیان دی)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمان ارزی و صرافی دی (‌سهامی خاص)‌)
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کارگراری بانک دی)
برنامه ناشر جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
برنامه ناشر جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
مجموع موارد: 153 عدد در 17 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00
قیمت پایانی 0 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 53,400 43,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 0

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()

65