قیمت پایانی تغییر درصد
7,421 57.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 7,500 22.00 0.29
قیمت پایانی 7,421 57.00 0.76
اولین قیمت 7,702
قیمت دیروز 7,478
بازه روز 7,702 7,400
قیمت مجاز 8,143 7,669
بازه هفته 8,259 7,671
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 60,680
ارزش معاملات 450.321 میلیون
ارزش بازار 6.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9,276 60,680
حقوقی 51,404 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 7
حقیقی 9 7
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 381.469 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 650 7,725 8,000 35,000 1
1 600 7,720 8,020 10 1
2 4,600 7,713 8,035 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65