داده ها

آخرین معامله 12,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,525 0.00 0.00
اولین قیمت 12,201
قیمت دیروز 12,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11873700
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 12,250 12,444 81 1
1 31,427 12,201 12,500 3,784 1
1 50,000 12,131 13,339 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65