داده ها

آخرین معامله 11,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,268 0.00 0.00
اولین قیمت 11,001
قیمت دیروز 11,268
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,832 10,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10682064
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.409 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 94 11,100 11,805 1,000 1
1 200 11,056 11,810 1,000 1
1 150 11,055 11,829 4,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65