قیمت پایانی تغییر درصد
19,306 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,951 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,306 0.00 0.00
اولین قیمت 18,990
قیمت دیروز 19,306
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,945 18,951
بازه هفته 20,566 18,018
بازه سال - -
P/E 18302088
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 18,018 18,951 440 1
0 0 0 19,320 2,000 1
0 0 0 19,327 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65