قیمت پایانی تغییر درصد
17,233 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,425 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,233 0.00 0.00
اولین قیمت 18,372
قیمت دیروز 17,233
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16336884
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 17,002 17,425 2,589 1
1 6,059 17,000 17,429 1,000 1
1 300 16,675 17,555 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65