قیمت پایانی تغییر درصد
18,531 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,531 0.00 0.00
اولین قیمت 19,139
قیمت دیروز 18,531
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,681 17,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17567388
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 17,845 18,100 10,000 1
1 100 17,807 18,110 330 1
0 0 0 18,352 1,130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65