داده ها

آخرین معامله 9,655 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,655 0.00 0.00
اولین قیمت 9,655
قیمت دیروز 9,655
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,246 9,272
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9152940
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 51,057

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.207 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 149,776 9,655 10,199 12,000 1
1 2,000 9,000 0 0 0
1 2,000 8,831 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65