داده ها

آخرین معامله 10,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,290 0.00 0.00
اولین قیمت 10,280
قیمت دیروز 10,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,785 9,759
بازه هفته 10,060 10,060
بازه سال - -
P/E 9754920
تعداد سهام 125 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.286 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,900 10,313 10,777 2,961 1
1 3,000 9,820 10,778 300 1
1 15,000 9,815 10,780 26,479 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65