داده ها

آخرین معامله 8,100 510.00 5.92
قیمت پایانی 8,267 343.00 3.98
اولین قیمت 9,298
قیمت دیروز 8,610
بازه روز 9,298 8,100
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 138,220
ارزش معاملات 1.143 میلیارد
ارزش بازار 529.088 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 138,220 138,220
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 22
حقیقی 36 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65