داده ها

آخرین معامله 12,875 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,941 0.00 0.00
اولین قیمت 13,000
قیمت دیروز 12,941
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,622 12,830
بازه هفته 13,448 12,535
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 828.224 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,200 2,000 1
0 0 0 13,236 30,122 2
0 0 0 13,240 2,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65