داده ها

آخرین معامله 12,048 1,095.00 10.00
قیمت پایانی 11,956 1,003.00 9.16
اولین قیمت 10,700
قیمت دیروز 10,953
بازه روز 12,048 10,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 488
حجم معاملات 1.1 میلیون
ارزش معاملات 13.149 میلیارد
ارزش بازار 765.184 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.1 میلیون 1.098 میلیون
حقوقی 0 1,881
تعداد خرید فروش
مجموع 156 176
حقیقی 156 175
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 22.489 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65