داده ها

آخرین معامله 8,731 27.00 0.31
قیمت پایانی 8,764 60.00 0.69
اولین قیمت 9,089
قیمت دیروز 8,704
بازه روز 8,997 8,584
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 121,173
ارزش معاملات 1.062 میلیارد
ارزش بازار 560.896 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 121,173 121,173
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 34
حقیقی 35 34
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65