داده ها

آخرین معامله 1,246 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,225 0.00 0.00
اولین قیمت 1,240
قیمت دیروز 1,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,304 1,180
بازه هفته 1,309 1,235
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 980 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 898 1,246 1,248 1,000 1
2 26,363 1,224 1,249 1,000 1
1 10,000 1,217 1,257 32,890 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65