داده ها

آخرین معامله 1,598 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,568 0.00 0.00
اولین قیمت 1,530
قیمت دیروز 1,568
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,180 1,068
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.254 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,600 1,572 1,598 4,336 1
1 3,000 1,556 1,599 10,000 1
1 3,000 1,555 1,600 156,247 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65