داده ها

آخرین معامله 1,470 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,471 0.00 0.00
اولین قیمت 1,471
قیمت دیروز 1,471
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,471 1,331
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,200 1,421 1,470 9,205 1
2 17,200 1,420 1,471 307,864 7
1 800 1,419 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65