داده ها

آخرین معامله 2,582 16.00 0.62
قیمت پایانی 2,653 55.00 2.12
اولین قیمت 2,690
قیمت دیروز 2,598
بازه روز 2,723 2,571
قیمت مجاز 1,180 1,068
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 377
حجم معاملات 2.086 میلیون
ارزش معاملات 5.534 میلیارد
ارزش بازار 2.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.007 میلیون 2.007 میلیون
حقوقی 78,658 78,658
تعداد خرید فروش
مجموع 124 101
حقیقی 123 100
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,017 2,582 2,629 6,700 1
2 3,155 2,574 2,648 7,756 1
2 5,224 2,570 2,650 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65