قیمت پایانی تغییر درصد
925 40.00 4.52

داده ها

آخرین معامله 925 40.00 4.52
قیمت پایانی 925 40.00 4.52
اولین قیمت 925
قیمت دیروز 885
بازه روز 925 925
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.649 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 166
حجم معاملات 5.248 میلیون
ارزش معاملات 4.855 میلیارد
ارزش بازار 5.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.863 میلیون 5.863 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 77
حقیقی 28 77
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65