قیمت پایانی تغییر درصد
1,592 32.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 1,592 32.00 1.97
قیمت پایانی 1,592 32.00 1.97
اولین قیمت 1,592
قیمت دیروز 1,624
بازه روز 1,592 1,592
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.649 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 116
حجم معاملات 960,666
ارزش معاملات 1.529 میلیارد
ارزش بازار 8.993 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 960,666 960,666
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 7
حقیقی 73 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65