قیمت پایانی تغییر درصد
848 6.00 0.70

داده ها

آخرین معامله 840 14.00 1.64
قیمت پایانی 848 6.00 0.70
اولین قیمت 850
قیمت دیروز 854
بازه روز 850 840
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 860 833
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.649 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 351
حجم معاملات 5.176 میلیون
ارزش معاملات 4.388 میلیارد
ارزش بازار 4.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.176 میلیون 5.176 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 144 47
حقیقی 144 47
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65