داده ها

آخرین معامله 22,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,196 0.00 0.00
اولین قیمت 22,196
قیمت دیروز 22,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,532 22,196
بازه هفته 22,924 22,300
بازه سال - -
P/E 46611600
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 65 21,833 22,196 16.445 میلیون 1210
1 700 19,100 22,197 199,232 7
1 16,323 17,300 22,198 2,699 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65