داده ها

آخرین معامله 6,275 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,192 0.00 0.00
اولین قیمت 6,438
قیمت دیروز 6,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,354 8,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13003200
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 6,270 6,275 6 1
1 25,000 6,202 6,287 50 1
1 15,000 6,201 6,290 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65