داده ها

آخرین معامله 9,173 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,003 0.00 0.00
اولین قیمت 8,949
قیمت دیروز 9,003
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,354 8,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18906300
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 87 9,105 9,174 600 2
2 890 9,100 9,175 3,200 2
2 235 9,090 9,179 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65