قیمت پایانی تغییر درصد
8,050 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,008 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,050 0.00 0.00
اولین قیمت 8,100
قیمت دیروز 8,050
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,354 8,464
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16905000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,010 8,142 4,660 2
1 2,000 8,008 8,148 10,800 1
1 8,806 8,000 8,168 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65