داده ها

آخرین معامله 8,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,009 0.00 0.00
اولین قیمت 8,290
قیمت دیروز 8,009
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,450 7,646
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16818900
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,000 8,060 428 1
2 53,500 7,920 8,145 1,000 1
1 10,000 7,901 8,150 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65