قیمت پایانی تغییر درصد
15,746 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,741 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,746 0.00 0.00
اولین قیمت 15,986
قیمت دیروز 15,746
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,365 14,807
بازه هفته 15,990 14,347
بازه سال - -
P/E 33066600
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 4,755 15,740 15,741 150 1
3 937 15,739 15,779 4,639 2
5 40,200 15,731 15,785 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65