قیمت پایانی تغییر درصد
13,466 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,601 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,466 0.00 0.00
اولین قیمت 13,488
قیمت دیروز 13,466
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,800 12,486
بازه هفته 13,088 12,422
بازه سال - -
P/E 24629314
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,506 13,618 7,813 1
1 3,706 13,505 13,625 12,219 3
1 3,695 13,502 13,650 650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65