قیمت پایانی تغییر درصد
11,848 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,848 0.00 0.00
اولین قیمت 11,930
قیمت دیروز 11,848
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,482 11,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21669992
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.696 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 11,600 11,902 819 1
1 868 11,450 11,997 250 1
1 2,000 11,400 12,000 30,302 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65