قیمت پایانی تغییر درصد
8,374 81.00 0.98

داده ها

آخرین معامله 8,380 87.00 1.05
قیمت پایانی 8,374 81.00 0.98
اولین قیمت 8,290
قیمت دیروز 8,293
بازه روز 8,417 8,252
قیمت مجاز 8,079 7,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15316046
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 193
حجم معاملات 1.116 میلیون
ارزش معاملات 9.342 میلیارد
ارزش بازار 16.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 594,152 684,081
حقوقی 521,434 431,505
تعداد خرید فروش
مجموع 52 68
حقیقی 50 67
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 753.065 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,700 8,370 8,410 500 1
1 500 8,353 8,411 1,650 1
1 1,000 8,350 8,413 16,022 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65