قیمت پایانی تغییر درصد
7,010 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,010 0.00 0.00
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,010
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,079 7,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12821290
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 45,000 6,930 7,239 1,870 1
1 2,000 6,902 7,250 15,000 1
1 2,800 6,890 7,297 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65