قیمت پایانی تغییر درصد
2,286 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,286 0.00 0.00
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,286
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,467 2,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 459486
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.715 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,275 2,305 64,913 2
3 11,500 2,273 2,312 12,000 1
1 540 2,260 2,315 39,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65