قیمت پایانی تغییر درصد
1,141 54.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 1,141 54.00 4.97
قیمت پایانی 1,141 54.00 4.97
اولین قیمت 1,141
قیمت دیروز 1,087
بازه روز 1,141 1,141
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 229341
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 219
حجم معاملات 2.633 میلیون
ارزش معاملات 3.004 میلیارد
ارزش بازار 2.853 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.633 میلیون 2.633 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 84
حقیقی 11 84
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
47 1.529 میلیون 1,141 0 0 0
2 87,290 1,140 0 0 0
4 190,000 1,092 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65