قیمت پایانی تغییر درصد
2,419 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,419 0.00 0.00
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,419
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,551 2,309
بازه هفته 2,551 2,223
بازه سال - -
P/E 486219
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,000 2,438 2,438 27,115 1
1 2,089 2,434 2,450 1,000 1
1 2,049 2,429 2,465 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65