قیمت پایانی تغییر درصد
1,308 13.00 1.00

داده ها

آخرین معامله 1,315 20.00 1.54
قیمت پایانی 1,308 13.00 1.00
اولین قیمت 1,265
قیمت دیروز 1,295
بازه روز 1,320 1,261
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 262908
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 42
حجم معاملات 234,046
ارزش معاملات 306.023 میلیون
ارزش بازار 3.27 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,480 234,046
حقوقی 17,566 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 19
حقیقی 21 19
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 22.976 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,924 1,301 1,326 15,000 1
2 100,000 1,291 1,345 3,000 1
2 15,000 1,266 1,348 21,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65