قیمت پایانی تغییر درصد
1,049 18.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 1,049 18.00 1.69
قیمت پایانی 1,049 18.00 1.69
اولین قیمت 1,060
قیمت دیروز 1,067
بازه روز 1,090 1,020
قیمت مجاز 1,120 1,014
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 210849
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 184
حجم معاملات 1.321 میلیون
ارزش معاملات 1.386 میلیارد
ارزش بازار 2.623 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.221 میلیون 1.321 میلیون
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 66
حقیقی 50 66
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 104.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,500 1,049 1,060 50,000 1
2 47,002 1,048 1,070 91,053 2
1 715 1,047 1,079 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65