قیمت پایانی تغییر درصد
1,717 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,709 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,717 0.00 0.00
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,717
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,069 969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 345117
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.293 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,497 1,709 1,710 10,000 1
1 700 1,688 1,711 10,000 1
1 2,000 1,687 1,712 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65