داده ها

آخرین معامله 1,581 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,591 0.00 0.00
اولین قیمت 1,621
قیمت دیروز 1,591
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,747 1,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -302290
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 636.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,581 846,802 56
0 0 0 1,583 4,756 2
0 0 0 1,585 101,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65