قیمت پایانی تغییر درصد
1,801 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,809 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,801 0.00 0.00
اولین قیمت 1,870
قیمت دیروز 1,801
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -342190
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 720.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 1,785 1,810 20,000 1
4 13,799 1,783 1,825 37,370 2
2 6,000 1,782 1,829 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65