داده ها

آخرین معامله 1,565 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,547 0.00 0.00
اولین قیمت 1,527
قیمت دیروز 1,547
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,549 1,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -293930
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 618.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,500 1,560 1,560 50,000 1
1 15,000 1,551 1,565 5,923 1
1 900 1,538 1,568 1,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65