قیمت پایانی تغییر درصد
12,861 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,861 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,861 0.00 0.00
اولین قیمت 12,861
قیمت دیروز 12,861
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 14,597 13,851
بازه سال - -
P/E 9259920
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.787 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
70 2.097 میلیون 12,861 14,999 21,700 4
1 156 12,681 15,000 57,383 8
2 1,898 12,561 16,000 2,899 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65