قیمت پایانی تغییر درصد
6,966 74.00 1.05

داده ها

آخرین معامله 6,940 100.00 1.42
قیمت پایانی 6,966 74.00 1.05
اولین قیمت 6,902
قیمت دیروز 7,040
بازه روز 7,090 6,801
قیمت مجاز 7,392 6,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5015520
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 66
حجم معاملات 118,453
ارزش معاملات 820.53 میلیون
ارزش بازار 3.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,453 118,453
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 28
حقیقی 27 28
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,139 6,940 6,970 1,000 1
1 8,500 6,931 7,000 19,690 1
1 1,263 6,930 7,040 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65