قیمت پایانی تغییر درصد
27,458 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,810 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,458 0.00 0.00
اولین قیمت 27,199
قیمت دیروز 27,458
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,810 25,162
بازه هفته 27,810 24,610
بازه سال - -
P/E 19769760
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 5,951 27,810 0 0 0
1 100 27,504 0 0 0
2 210 27,499 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65