قیمت پایانی تغییر درصد
35,741 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,311 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,741 0.00 0.00
اولین قیمت 36,550
قیمت دیروز 35,741
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,864 33,354
بازه هفته 38,138 32,500
بازه سال - -
P/E 25733520
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,766 35,302 35,500 200 1
1 31 35,273 35,588 2,040 1
1 31 35,270 35,590 370 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65