قیمت پایانی تغییر درصد
33,356 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,356 0.00 0.00
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 33,356
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,023 31,689
بازه هفته 35,500 31,577
بازه سال - -
P/E 24016320
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 29,179 33,361 35,899 15,000 1
1 100 33,353 36,000 42,195 4
1 6,836 33,345 36,500 1,134 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/30)

65