قیمت پایانی تغییر درصد
6,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,185 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,122 0.00 0.00
اولین قیمت 5,952
قیمت دیروز 6,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,249 5,655
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4407840
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 200 6,150 6,187 30,570 3
1 4,039 6,101 6,190 716 1
1 327 6,080 6,197 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65