قیمت پایانی تغییر درصد
7,725 234.00 2.94

داده ها

آخرین معامله 7,740 219.00 2.75
قیمت پایانی 7,725 234.00 2.94
اولین قیمت 7,938
قیمت دیروز 7,959
بازه روز 7,938 7,580
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5562000
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 59
حجم معاملات 222,317
ارزش معاملات 1.717 میلیارد
ارزش بازار 3.476 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 197,317 222,317
حقوقی 25,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 32
حقیقی 23 32
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 193.125 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 7,640 7,750 1,605 1
1 2,000 7,636 7,817 2,091 1
1 300 7,629 7,818 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65