قیمت پایانی تغییر درصد
8,781 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,781 0.00 0.00
اولین قیمت 8,425
قیمت دیروز 8,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,797 7,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6322320
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.951 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,262 8,750 8,943 592 1
1 1,500 8,431 9,100 60,000 2
1 1,200 8,401 9,185 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65