قیمت پایانی تغییر درصد
6,496 35.00 0.54

داده ها

آخرین معامله 6,570 39.00 0.60
قیمت پایانی 6,496 35.00 0.54
اولین قیمت 6,205
قیمت دیروز 6,531
بازه روز 6,740 6,205
قیمت مجاز 6,857 6,205
بازه هفته 7,637 6,800
بازه سال - -
P/E 383264
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 259
حجم معاملات 956,165
ارزش معاملات 6.211 میلیارد
ارزش بازار 4.09 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 756,165 956,165
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 81 93
حقیقی 80 93
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.299 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,162 6,445 6,570 9,263 1
1 1,100 6,411 6,582 5,000 1
1 1,200 6,370 6,592 1,565 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65