داده ها

آخرین معامله 2,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,900 0.00 0.00
اولین قیمت 2,851
قیمت دیروز 2,900
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,980 2,698
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 171100
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.826 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,741 2,871 2,900 2,182 1
1 1,000 2,863 2,930 20,000 1
1 1,962 2,851 2,935 220 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65