قیمت پایانی تغییر درصد
4,589 99.00 2.20

داده ها

آخرین معامله 4,530 40.00 0.89
قیمت پایانی 4,589 99.00 2.20
اولین قیمت 4,711
قیمت دیروز 4,490
بازه روز 4,711 4,400
قیمت مجاز 4,714 4,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 270751
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 409
حجم معاملات 1.529 میلیون
ارزش معاملات 7.018 میلیارد
ارزش بازار 2.889 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.525 میلیون 1.529 میلیون
حقوقی 4,674 0
تعداد خرید فروش
مجموع 197 65
حقیقی 196 65
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 21.449 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,132 4,520 4,600 3,199 2
1 50,000 4,482 4,619 30,650 2
1 50,000 4,481 4,620 5,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65