قیمت پایانی تغییر درصد
4,114 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,114 0.00 0.00
اولین قیمت 4,159
قیمت دیروز 4,114
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,343 3,025
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 242726
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.59 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,991 3,999 10,000 1
2 900 3,990 4,083 39,668 2
1 10,000 3,987 4,089 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65