داده ها

آخرین معامله 3,100 147.00 4.98
قیمت پایانی 2,956 3.00 0.10
اولین قیمت 3,100
قیمت دیروز 2,953
بازه روز 3,100 3,100
قیمت مجاز 3,100 2,806
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 174404
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 5,922
ارزش معاملات 18.358 میلیون
ارزش بازار 1.861 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,500 5,500
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2
حقیقی 1 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
140 4.592 میلیون 3,100 0 0 0
1 1,500 2,990 0 0 0
2 22,830 2,979 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65