داده ها

آخرین معامله 3,044 77.00 2.60
قیمت پایانی 3,003 36.00 1.21
اولین قیمت 2,960
قیمت دیروز 2,967
بازه روز 3,046 2,950
قیمت مجاز 3,343 3,025
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 177177
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 92
حجم معاملات 486,324
ارزش معاملات 1.46 میلیارد
ارزش بازار 1.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 486,324 486,324
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 38
حقیقی 30 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 62,948 3,030 3,044 1,000 1
1 850 3,021 3,046 1,880 1
2 100,000 3,000 3,050 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65