داده ها

آخرین معامله 3,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,029 0.00 0.00
اولین قیمت 2,940
قیمت دیروز 3,029
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,343 3,025
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 178711
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,975 3,035 3,050 29,900 2
1 6,568 3,031 3,051 5,000 1
1 1,800 3,025 3,058 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65