قیمت پایانی تغییر درصد
5,668 183.00 3.13

داده ها

آخرین معامله 5,599 252.00 4.31
قیمت پایانی 5,668 183.00 3.13
اولین قیمت 5,970
قیمت دیروز 5,851
بازه روز 5,970 5,559
قیمت مجاز 6,143 5,559
بازه هفته 6,103 5,661
بازه سال - -
P/E 334412
تعداد سهام 629.607 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 251,843

معاملات

تعداد معاملات 529
حجم معاملات 1.823 میلیون
ارزش معاملات 10.334 میلیارد
ارزش بازار 3.569 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.786 میلیون 1.823 میلیون
حقوقی 37,083 0
تعداد خرید فروش
مجموع 221 102
حقیقی 220 102
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 210.186 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,579 5,570 5,620 3,013 1
1 9,731 5,561 5,689 15,000 1
1 1,800 5,560 5,690 1,167 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65