قیمت پایانی تغییر درصد
6,882 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,840 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,882 0.00 0.00
اولین قیمت 7,088
قیمت دیروز 6,882
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,226 6,538
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4198020
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.441 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,806 6,880 31,540 1
1 1,000 6,804 6,930 6,000 1
1 500 6,801 6,950 524 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65