قیمت پایانی تغییر درصد
7,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,496 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,500 0.00 0.00
اولین قیمت 7,849
قیمت دیروز 7,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,548 6,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4575000
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,488 7,496 7,554 10,000 1
1 450 7,190 7,555 8,665 1
1 18,000 6,600 7,600 35,508 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65