قیمت پایانی تغییر درصد
7,794 378.00 4.63

داده ها

آخرین معامله 7,839 333.00 4.07
قیمت پایانی 7,794 378.00 4.63
اولین قیمت 8,170
قیمت دیروز 8,172
بازه روز 8,170 7,764
قیمت مجاز 8,580 7,764
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4754340
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 210
حجم معاملات 1.071 میلیون
ارزش معاملات 8.347 میلیارد
ارزش بازار 2.338 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.071 میلیون 1.071 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 85 53
حقیقی 85 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,338 7,832 7,839 43,758 1
1 8,200 7,830 7,850 200 1
1 15,026 7,820 7,855 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65