قیمت پایانی تغییر درصد
5,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,724 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,732 0.00 0.00
اولین قیمت 5,930
قیمت دیروز 5,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,548 6,830
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3496520
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 117 5,719 5,770 2,700 1
1 186 5,714 5,777 3,893 1
1 200 5,713 5,779 8,946 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65