داده ها

آخرین معامله 4,507 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,504 0.00 0.00
اولین قیمت 4,507
قیمت دیروز 4,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,507 4,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3801376
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,507 4,507 9,943 3
1 404 4,454 0 0 0
1 1,000 4,450 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65