قیمت پایانی تغییر درصد
3,977 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,873 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,977 0.00 0.00
اولین قیمت 3,877
قیمت دیروز 3,977
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,994 3,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3356588
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.642 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,500 3,862 3,964 2,500 2
1 1,662 3,856 3,980 2,000 1
1 2,400 3,855 3,986 8,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65