قیمت پایانی تغییر درصد
4,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,459 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,451 0.00 0.00
اولین قیمت 4,495
قیمت دیروز 4,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,427 4,007
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3756644
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,732 4,451 4,500 28,509 1
1 8,205 4,444 4,539 160 1
1 3,000 4,430 4,540 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65