قیمت پایانی تغییر درصد
2,946 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,956 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,946 0.00 0.00
اولین قیمت 2,827
قیمت دیروز 2,946
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,427 4,007
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2486424
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 159,838 2,956 2,966 10,000 1
4 11,829 2,950 2,968 1,000 1
1 500 2,911 4,256 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65