قیمت پایانی تغییر درصد
2,739 4.00 0.15

داده ها

آخرین معامله 2,740 3.00 0.11
قیمت پایانی 2,739 4.00 0.15
اولین قیمت 2,769
قیمت دیروز 2,743
بازه روز 2,780 2,705
قیمت مجاز 4,427 4,007
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2311716
تعداد سهام 1.67 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 668,000

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 563,487
ارزش معاملات 1.541 میلیارد
ارزش بازار 4.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 523,487 454,764
حقوقی 40,000 108,723
تعداد خرید فروش
مجموع 79 40
حقیقی 78 39
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 188.232 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,510 2,731 2,745 21 1
1 20,000 2,730 2,750 8,270 1
1 4,000 2,728 2,757 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65