قیمت پایانی تغییر درصد
5,231 186.00 3.69

داده ها

آخرین معامله 5,173 128.00 2.54
قیمت پایانی 5,231 186.00 3.69
اولین قیمت 5,280
قیمت دیروز 5,045
بازه روز 5,296 5,100
قیمت مجاز 5,297 4,793
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4414964
تعداد سهام 2.735 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,062
حجم معاملات 3.454 میلیون
ارزش معاملات 18.067 میلیارد
ارزش بازار 14.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.453 میلیون 3.166 میلیون
حقوقی 1,000 287,646
تعداد خرید فروش
مجموع 426 279
حقیقی 425 276
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.499 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,900 5,158 5,179 4,600 1
2 3,600 5,151 5,180 26,364 2
4 21,639 5,150 5,190 18 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65