قیمت پایانی تغییر درصد
6,510 75.00 1.17

داده ها

آخرین معامله 6,756 321.00 4.99
قیمت پایانی 6,510 75.00 1.17
اولین قیمت 6,756
قیمت دیروز 6,435
بازه روز 6,756 6,756
قیمت مجاز 6,756 6,114
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 960,000

معاملات

تعداد معاملات 919
حجم معاملات 223,620
ارزش معاملات 1.511 میلیارد
ارزش بازار 15.624 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 225,162 224,612
حقوقی 0 550
تعداد خرید فروش
مجموع 7 869
حقیقی 7 867
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.581 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9999 225.881 میلیون 6,756 0 0 0
46 203,888 6,755 0 0 0
18 40,566 6,754 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65