قیمت پایانی تغییر درصد
5,775 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,772 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,775 0.00 0.00
اولین قیمت 5,884
قیمت دیروز 5,775
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,413 6,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 5,797 5,797 60,000 2
2 112,277 5,770 5,799 34,320 2
1 4,318 5,760 5,800 384,552 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65