قیمت پایانی تغییر درصد
6,933 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,080 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,933 0.00 0.00
اولین قیمت 6,750
قیمت دیروز 6,933
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,189 6,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.732 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
116 7.029 میلیون 7,080 7,110 8,562 1
2 652 7,015 7,172 1,537 1
1 30,000 7,001 7,215 1,211 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/21)

65