قیمت پایانی تغییر درصد
8,149 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,149 0.00 0.00
اولین قیمت 8,180
قیمت دیروز 8,149
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,486 7,678
بازه هفته 8,250 7,660
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.596 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 9,883 8,140 8,141 24,200 3
5 7,467 8,130 8,142 996 1
1 1,228 8,129 8,150 4,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65