قیمت پایانی تغییر درصد
6,287 84.00 1.35

داده ها

آخرین معامله 6,210 7.00 0.11
قیمت پایانی 6,287 84.00 1.35
اولین قیمت 6,289
قیمت دیروز 6,203
بازه روز 6,365 6,200
قیمت مجاز 7,413 6,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,676
حجم معاملات 10.684 میلیون
ارزش معاملات 67.164 میلیارد
ارزش بازار 25.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.8 میلیون 5.907 میلیون
حقوقی 901,000 4.794 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 681 347
حقیقی 676 343
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 24.476 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 32,975 6,205 6,210 7,207 1
4 19,659 6,204 6,214 2,027 2
5 24,357 6,202 6,218 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65