قیمت پایانی تغییر درصد
9,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,086 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,122 0.00 0.00
اولین قیمت 9,400
قیمت دیروز 9,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,042 9,086
بازه هفته 9,477 8,971
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.488 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,901 9,086 140,328 7
1 335 8,851 9,088 743 1
2 6,000 8,801 9,111 2,154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65