قیمت پایانی تغییر درصد
5,159 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,131 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,159 0.00 0.00
اولین قیمت 5,070
قیمت دیروز 5,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,284 4,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,700 5,131 5,148 20,000 1
2 9,000 5,129 5,150 500 1
1 420 5,118 5,170 5,229 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65