قیمت پایانی تغییر درصد
23,392 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,392 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,392 0.00 0.00
اولین قیمت 23,392
قیمت دیروز 23,392
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,561 22,223
بازه هفته 23,392 18,056
بازه سال - -
P/E 3391840
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.678 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 589 23,392 25,000 50 1
0 0 0 30,000 50 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65