قیمت پایانی تغییر درصد
7,181 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,189 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,181 0.00 0.00
اولین قیمت 7,533
قیمت دیروز 7,181
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1041245
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.436 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,250 7,065 7,189 945 1
2 5,900 7,063 7,195 1,400 1
1 2,700 7,061 7,199 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65