قیمت پایانی تغییر درصد
5,677 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,677 0.00 0.00
اولین قیمت 5,656
قیمت دیروز 5,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 823165
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 320 5,660 5,700 13,243 2
1 3,000 5,657 5,830 5,065 3
1 1,000 5,655 5,840 1,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65