قیمت پایانی تغییر درصد
13,530 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,439 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,530 0.00 0.00
اولین قیمت 13,439
قیمت دیروز 13,530
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,853 13,439
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1961850
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.706 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,439 6,375 3
0 0 0 13,650 3,658 1
0 0 0 13,700 1,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65