قیمت پایانی تغییر درصد
9,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,134 0.00 0.00
اولین قیمت 9,800
قیمت دیروز 9,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,283 4,781
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1324430
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,543

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.827 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,250 9,111 9,190 19,442 1
1 150 9,110 9,248 10,000 1
1 75 9,102 9,250 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65