قیمت پایانی تغییر درصد
5,318 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,401 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,318 0.00 0.00
اولین قیمت 5,170
قیمت دیروز 5,318
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,401 4,887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 771110
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 97,352

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.064 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,789 5,401 5,471 10,300 2
1 5,000 5,320 0 0 0
1 5,000 5,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65