قیمت پایانی تغییر درصد
19,562 834.00 4.09

داده ها

آخرین معامله 19,600 796.00 3.90
قیمت پایانی 19,562 834.00 4.09
اولین قیمت 19,431
قیمت دیروز 20,396
بازه روز 20,992 19,377
قیمت مجاز 21,415 19,377
بازه هفته 19,696 19,696
بازه سال - -
P/E 2836490
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 591,621
ارزش معاملات 11.573 میلیارد
ارزش بازار 3.912 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 591,621 591,621
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 118 86
حقیقی 118 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 837 19,600 19,837 8,434 1
1 255 19,401 19,838 530 1
1 300 19,400 19,840 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65