قیمت پایانی تغییر درصد
5,076 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,076 0.00 0.00
اولین قیمت 5,060
قیمت دیروز 5,076
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,290 4,788
بازه هفته 5,114 4,901
بازه سال - -
P/E 736020
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,290

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.015 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,955 5,121 11,370 1
5 2,728 4,920 5,200 2,055 1
1 1,000 4,911 5,210 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65