قیمت پایانی تغییر درصد
1,731 64.00 3.57

داده ها

آخرین معامله 1,687 108.00 6.02
قیمت پایانی 1,731 64.00 3.57
اولین قیمت 1,819
قیمت دیروز 1,795
بازه روز 1,819 1,687
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 130
حجم معاملات 759,384
ارزش معاملات 1.315 میلیارد
ارزش بازار 2.597 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 759,384
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 33
حقیقی 0 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.314 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65